İptal ve İade Koşulları

BayCRM'e üye olarak, hizmetler hakkında gerekli ön bilgileri alarak, BayPro Yazılım LTD.'ye ya da yetki verdiğimiz ödeme işlemcilerine işbu Hizmetler için yıllık veya aylık ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Her hizmet dönemi için ödeme yıllık veya aylık olarak bu dönemin başında alınır ve sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin alınan ödemenin iadesi mümkün değildir.

BayCRM üyeliğini şirketiniz adına satın alabilirsiniz.BayPro Yazılım LTD., belirlediği süre ile sınırlı olmak üzere belirli paket veya özelliklere ücretsiz deneme süresi verebilir. Ücretsiz deneme süresinin sonunda işbu Hizmetleri kullanmaya devam etmeye karar vermeniz durumunda, bu talebinizi BayCRM'ye bildirmeniz ve paralı üyeliğe geçmeniz gereklidir. Aksi halde deneme amaçlı açılmış olan şirket hesabınız askıya alınacağını, içerisinde kayıtlı bilgilere ulaşılamayacağını, bu bilgilere ulaşamama nedeniyle BayPro Yazılım LTD.'ye karşı herhangi bir talepte bulunamayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Ücretli BayCRM üyeliğini başlattığınız zaman yukarıda belirtilen 15 günlük süre henüz sona ermemişse, ücretsiz deneme üyeliğiniz otomatik olarak sona erer ve üyeliğin başladığı tarih ve saat itibariyle ilk kullanım döneminin ücreti için faturalandırılırsınız. BayCRM'yi geçerli hizmet dönemi bitiminden önce alınan hizmeti iptal etmek istediğinize dair bilgilendirmediğiniz sürece, gelecek yılki veya ayki ücretler zamanı geldiğinde, faturalandırılır ve tarafınıza gönderilir. Eksik kullanım yapılan aylar, hizmet değişikliği ya da açık hesap ile kullanım yapılmayan aylar için iade yapılmaz ya da ek kredi verilmez. Üyeliğinizde yaptığınız her değişiklik hemen geçerli olur. Bu hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti'nden sunulmakta ve bu ülkenin mevzuatına göre faturalanmaktadır.

BayPro Yazılım LTD. tahsilat amacıyla tarafınızdan alınan harcamaya ait bilgi ve belgeler ile dönemsel edimlerin tahsili amacıyla muhafaza edilen bilgi ve belgeleri saklayabilir, işin gerekleri halinde kopyalayabilir.

BayCRM'e üye olurken kullandığınız kredi kartının şirket adına çıkarılmış veya şirket ortakları adına çıkarılmış kredi kartı olduğunu, üçüncü şahıs kredi kartlarının kullanılmadığını, kredi kartının sahte, çalıntı olmadığını, üçüncü şahısların yapacakları chargeback-ters ibraz itirazları nedeniyle gerçek kredi kartı hamillerine yapılacak iadeler nedeniyle BayPro Yazılım LTD.'nin uğrayacağı zararlardan tarafınızın sorumlu olacağını ve bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun bilişim suçları ve kredi kartlarının kötüye kullanımını düzenleyen 244 ve 245. maddeleri ile nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.